هدیه تهرانی

11,402 likes

9,733 likes

hediehtehranioriginal‏🇮🇷 تا یک حسرت ملى تنها ۵٠ یوز باقیست … #یوز تاابد
خارج از ارزش معرفت انسانى در برابر دیگر مخلوقات خدا که به مورى دانه کش و یک سرو و گل سرخ احترام مى گذارد
این خیلى دردناک است اگر ما تصور کنیم در این کمپین حمایتى تنها از بقاى یک گونه جانورى حافظت مى کنیم ،
همانطور که مردانى مسئول حافظ مرزهاى خاک و سرزمین ما شدند ، همانطور که هزاران شهید دادیم و کشته براى هر مرزى ، همانطور که هزاران جنگ خرد و کلان بین این مرز کشى ها هست و بود ، حتى مرزکشى بین خانه ما و همسایه ، با این حال مرگ خوب نیست حتى براى همسایه ، یادمان نرود که مردانى از جنس طبیعت و خاک ، بوم و روستا ، با درک عمیقى از طبیعت و درک چرخه زندگى مستقیم و وابسته به منابع طبیعى ، سالهاى درازیست که از منابع طبیعى ما محافطت مى کنند ،
این مردان مسئول و با معرفت و از خود گذشته ، که شهیدان بسیارى به عنوان محیط بان و جنگلبان در راه حفاظت از منابع طبیعى پیش کش ما کردند و همواره در خطرند ، مردانى هستند گمنام که خانواده هاى آنها میراثى از درد را در بوم و روستا و شهرهاى کوچک به انتظار می کشند ، به انتظار همتى براى توجه به ارزشهاى بومى و طبیعى و فرهنگى سرزمین ما ، که در تو در توى توسعه هاى شهرى گم کرده ایم ، این خوب نیست براى شنیدن اما گاهى حتى این میان دیده و شنیده ایم از شکار چیانى که دل به دریا زده و مرگ خود و کشتن یک جاندار مخلوق خدا ومرگ یک محیط بان که همسایه است را براى معاش خانواده به جان مى خرند ،،، همه این ها و خیلى چیزهاى دیگر … منتظرند ،،، .
فرصت بسیار اندک است، براى ساماندهى یکى از تهدیدات ، ۵٠ یوز در برابر ۵٠٠٠٠ دام ، اینکه کدامیک پیروز خواهند شد را مردم ایران تعیین میکنند.

2,525 likes

24,817 views

hediehtehranioriginalروز مادر بر الهه های مهر سرزمینم مبارک باد

10,854 likes

hediehtehranioriginalپنج قدم مانده به سطل…

8,432 likes

10,811 likes

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت برای کافه ستاره ها محفوظ است